Yazı Yüzeyleri

Akıllı sınıf konseptinin yaygınlaşmasıyla birlikte gerek eğitim kurumlarında gerekse özel kurumlardaki toplantı salonlarında artık yazma yüzeyleri dijitalleştirilmiş durumdadır.

Bu eğitimde interaktivite katarak gerek derslerin daha verimli ve eğlenceli geçmesine olanak sağlar, gerekse yazılan yazıların dijital ortamda kaydedilerek kolaylıkla paylaşılmasına olanak sağlar.

Artık irili ufaklı tüm toplantı salonlarında dijital bir dokunmatik ekran üzerinden sunumlar yapılırken sunum üzerinde değişiklik yapmak ve bunları kolaylıkla kaydederek orada bulunan veya bulunmayan kişilerle paylaşabilmek bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu bağlamda dokunmatik yazma yüzeyleri çok farklı bütçe ve özelliklere sahip olup kurumun ihtiyaçları doğrultusunda en uygun çözümü sizlere sunmaktayız.